Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | id | il | im | in | io | ir | iz
identický bod
identifikace parcel
identifikační číslo
identifikátor
ilustrační papír
ilustrovaný atlas
implementace, zavedení
implicitní hodnota
import dat
imprimatur (mapy)
imprimovaný rukopis
indexová chyba
indikační měřicí přístroj
indikační tíhový bod
indikační zařízení
individuální vlastnictví, soukromé vlastnictví
inerciální azimut
inerciální měření
inerciální měřicí jednotka
inflexní bod, bod obratu
informace (sg. i pl.)
informační a komunikační technologie
informační koncepce mapy
informační modelování staveb (BIM)
informační schopnost mapy
informační systém evidence nemovitostí
informační systém katastru nemovitostí (ISKN)
Informační systém územní identifikace
Informační systém v zeměměřictví
informační systém základních registrů
informační systémy veřejné správy (ISVS)
informatika
infračervené krátkovlnné vyzařování
infračervené pásmo
infračervené záření
infračervený film
infračervený obraz
infrastruktura
infrastruktura (digitálních) geografických dat, infrastruktura geodat, infrastruktura (geo)prostorových dat
infrastruktura cloudu
infrastruktura pro prostorové informace
infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
infrastruktura prostorových dat
inkunábule, mapový prvotisk
integrační měřicí přístroj
integrita signálů GNSS
intenzita záření
interakční digitalizace, poloautomatizovaná digitalizace
interferometrická základna (DPZ)
interoperabilita, schopnost spolupráce v systému, vzájemná spolupráce
interpolace z vrstevnic
interpretace leteckých snímků
interpretace mapy
interval souřadnicové sítě
interval vrstevnic, vrstevnicový interval
interval zhoršené přesnosti
intravilán, místní trať, zastavěné území obce
invarová nivelační lať
invarové pásmo
invarový drát
inventarizace map
inverze rytiny
inverzní film, autoreverzní film (dříve též autopozitivní film)
inženýrská fotogrammetrie
inženýrská geodézie
ionosféra
ionosférická refrakce
ionosférické zpoždění
iradiace
izobarická mapa
izobáza
izocylindrické zobrazení
izočára, izolinie
izočárová mapa
izogama
izogóna
izometrická čára
izopléta
izoplétový diagram
izostatická anomálie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována