Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | L1 | L2 | L5 | La | le | li | lo
L1
L2
L5
laboratorní jednotka
lakování
lámání sazby
Lambertovo ekvivalentní kuželové zobrazení, Lambertovo ekvivalentní izocylindrické zobrazení
laminování map
laminovaný papír
Laplaceova podmínka
Laplaceův azimut
Laplaceův bod, Laplaceova stanice
laser
laser tracker
laserové skenování
laserový dálkoměr
laserový družicový dálkoměr
laserový skener
laserový teodolit
laserový značkovač
latentní obraz
latinka, latinkové písmo
lavírování
legální metrologie
legenda mapy, vysvětlivky k mapě
Lehmannovy šrafy
lektor mapy
lektorování mapy
lemovka hranice
lepená vazba
lepení, slepování
lepenka
lepicí fólie, samolepicí fólie
lesní pozemek
lesní půdní fond
lesnická mapa
lesnické měření, lesnické mapování
letadlo
letadlová laboratoř, letecká laboratoř
letadlový nosič, letecký nosič
letecká fotogrammetrie
letecká mapa
letecká měřická kamera
letecká navigační mapa
letecké laserové skenování (LLS)
letecký dálkový průzkum Země
letecký měřický snímek
letecký snímek
letiště
letištní překážková mapa
letoun
levosklonné písmo
libela
líc mapy
lícovací arch, přípravný arch
lícovací čep
lícovací děrovač
lícovací děrování
lícovací lišta
lícovací otvory
lícovací systém
lícovací značka, lícovací křížek, soutiskové znaménko
lícování, nalícování
Lidar
limbus
lineární interpolace vrstevnic
lineární souřadnicový systém
lineární stupnice
liniová stavba
liniový stavební objekt
linka, orientovaná hrana
linková síť
linkování
list atlasu
list vlastnictví
listina
lístkový rukopis
litografický kámen
litografie barevných ploch
litografie, kamenotisk
logická konzistence
logika mapy
lokalita
lokalizace objektu
lokální (počítačová) síť (LAN)
lokální rozšiřující systém, systém LAAS
lom (archu)
lom nivelety
lomový bod
loxodróma
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována