Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | na | nab | náč | nad | náh | náj | nák | nál | nám | nap | nár | nas | nát | nav | náz
na místě založená služba
na místě závislá služba
nabídka, menu
nábojově vázaný prvek, CCD senzor, CCD prvek, CCD obrazový senzor
náčrt orografických čar
nadbytečné měření
nadir
nadmořská výška (H)
nadzemní nemovitost
nadzemní stavba
nahlížení do katastru nemovitostí
náhodná chyba
náhodná chyba měřicího přístroje
náhradní mapa
náhradní pozemek
náhradní trigonometrický bod
náhradní užívání pozemku
nájem
nájemce
nájemní právo
nájemní právo k pozemkům
náklad mapy
nakládací hrana
nakládací značka
nakladač
nakladatelská smlouva, vydavatelská smlouva
nakladatelství
náležitosti mapy
námořní atlas
námořní kartografie
námořní navigační mapa, námořní mapa
napínací tyč
nárazník, nárazníková zóna
národní atlas
Národní infrastruktura prostorových dat (NSDI) - USA
Národní integrační platforma pro prostorové informace (NIPPI)
národní norma
národní sada prostorových objektů (NaSaPO)
nárys, nárysné znázornění
nárysový znak, nárysová značka
násep
následné zpracování
násobek jednotky
nastavovací odpichovátko
nástěnná mapa
nástěnná stabilizace
nástěnná školní mapa
natíraný papír, křídový papír
nátisk mapy, zkušební výtisk mapy
nátisková deska
nátisková forma
nátiskový lis
natočení sítě, natáčení sítě
návaznost
navigace snímkového letu
navigační družice
navigační mapa
navigační signál standardní přesnosti
navigační signál vysoké přesnosti
navigační zpráva
navigační zpráva GPS
návrh kompozice mapy, maketa mapy
návrh úpravy sazby
návrhová vrstevnice, projektová vrstevnice
název části obce
název katastrálního území
název mapového díla
název mapového listu
název mapy
název na mapě
název obce
názornost mapy
názvoslovná komise
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována