Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | obč | obě | obch | obj | obl | obn | obo | obr | obs | obt | obv
občanské právo hmotné
občanské vybavení
obec
obec s pověřeným obecním úřadem
obec s rozšířenou působností
obecně-zeměpisná mapa, obecně-geografická mapa, všeobecně geografická mapa
obecní sektorový přehled o plochách druhů pozemků
oběžná doba
oběžná dráha
obchodní právo
objekt
objekt mapy
objektiv
objektově orientovaná báze dat, objektově orientovaná databáze
objektově orientované programování
objektově orientovaný systém
oblení hřbetů bloků
oblouk rovnoběžky
obnova katastrálního operátu
obnova katastrálního operátu novým mapováním
obnova katastrálního operátu přepracováním
obnova mapy
obnova měřického operátu evidence nemovitostí
obnova písemného operátu evidence nemovitostí
obnova pozemkového katastru
obnovené vydání mapy, aktualizované vydání mapy
obousměrná nivelace
oboustranně orietovaný polygonový pořad
oboustranný tisk
obrácená úloha matematické kartografie
obratník
obraz
obrazec sazby
obrázková značka
obrazová data
obrazová korelace
obrazová mapa
obrazová rovina
obrazový bod
obrazový detektor
obrazový senzor
obrazový snímač
obrubník
obrubování, lemování (mapy)
obrys
obrys sídla, půdorys sídla
obrysová mapa, němá mapa, zákresová mapa, prázdná mapa
obsah mapy
observace
observační pilíř, pozorovací pilíř
observátor
obtah
obtížnost mapování
obvod budovy
obvodový polygonový pořad
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále