czobnova pozemkového katastru
enrenewal of the land cadastre, updating of the cadastre of lands
frrenouvellement m du cadastre foncier
geErneuerung e des Grundkatasters
ruобновление земельного кадастра
skobnova pozemkového katastra
cz

obnova pozemkového katastru

nahrazení celého nebo části operátu pozemkového katastru novým operátem; opotřebený katastrální operát, který byl k dalšímu užívání nezpůsobilý, se nahradil jeho opisem nebo přesným otiskem podle jeho posledně platného stavu; pozbyla-li katastrální mapa stanovené přesnosti nebo vyžadovalo-li se větší přesnosti nebo jiného měřítka, nahradil se celý nebo částečný operát novým měřickým operátem vyhotoveným novým katastrálním řízením a podle výsledků byl upraven také písemný operát; ztracený nebo zničený katastrální operát se nahradil druhopisem podle zachované dokumentace

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále