czpoznámky v pozemkové knize
ennotes in land registry book
frnotes fpl dans le livre foncier
geBemerkungen epl im Grundbuch
ru
skpoznámky v pozemkovej knihe
cz

poznámky v pozemkové knize

zápisy v pozemkové knize určené k tomu, aby se jimi zjistily určité skutečnosti, s nimiž byly spojeny určité právní úkony; rozlišovaly se poznámky osobních poměrů (např. poznámka nezletilosti, změny jména provdáním) a poznámky s věcnými účinky (např. poznámka rekursu, pořadí, zákazu zcizení apod.); věcná práva se poznámkami nenabývala a nemohla jimi být rušena

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 95/1871 ř. z., o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována