czevidence nemovitostí (EN)
enreal estate registry, land registry
frévidence f des bien-fonds
geLiegenschaftsevidenz e
ruучет недвижимостей
skevidencia nehnutel'ností
cz

evidence nemovitostí (EN)

soupis a popis nemovitostí a jejich geometrické zobrazení v mapách s vyjádřením vlastnických a uživatelských vztahů k nim; vedla se od 1.4.1964 do 31.12.1992 podle zákona č. 22/1964 Sb. a vyhlášky č. 23/1964 Sb.

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována