czidentický bod
enidentical point
frpoint m identique
geidentischer Punkt r
ruидентичная точка
skidentický bod
cz

identický bod

1: bod v terénu, odpovídající bodu na mapě, leteckém snímku nebo bodu uvedenému v seznamu souřadnic
2: využívá se při výpočtu transformace, jsou u něj známy souřadnice v obou souřadnicových systémech (TCH)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována