czintravilán, místní trať, zastavěné území obce
enbuilt-up area
frzone f urbaine, partie f de commune urbanisée, territoire m de commune bâti
geOrtslage e, bebautes Gebiet s der Gemeinde
ruзастроенная территория, застроенная территория села
skintravilán, zastavané územie obce
cz

intravilán, místní trať, zastavěné území obce

část území obce, ve které je soustředěna zástavba, obvykle včetně pozemků určených k zástavbě

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována