czmístní souřadnicový systém
enlocal coordinate system
frsystème m de coordonnées local
gelokales Koordinatensystem s
ruместная система координат
skmiestny súradnicový systém
cz

místní souřadnicový systém

souřadnicový systém, jehož osy, orientace a počátek jsou voleny tak, aby vyhovoval pro zaměření území menšího rozsahu a místního významu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována