czpodrobný bod
endetailed survey point
frpoint m détaillé, point m de détail
geDetailpunkt r
ruсьемочная точка
skpodrobný bod
cz

podrobný bod

bod předmětu měření zaměřovaný při podrobném měření

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována