czsouřadnicový systém, souřadnicová soustava (dříve)
encoordinate system
frsystème m de coordonnées
geKoordinatensystem s
ruсистема координат
sksúradnicový systém
cz

souřadnicový systém, souřadnicová soustava (dříve)

množina matematických pravidel specifikujících přiřazení souřadnic k bodům

POZNÁMKA: souřadnicový systém je charakterizován počátkem souřadnic, souřadnicovými osami a jejich orientací; matematická pravidla obvykle obsahují údaje o referenční ploše, orientaci sítě na ní, jejím měřítku, referenčním bodu a užitém kartografickém zobrazení; souřadnicový systém umožňuje jednoznačně určit polohu libovolného bodu na ploše nebo v prostoru: např. systém pravoúhlých souřadnic, systém geodetických (zeměpisných) souřadnic, polární souřadnicový systém

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována