czkmenové parcelní číslo
enpermanent parcel number
frnuméro m principal de parcelle
geGrundbuchsnummer e des Flurstücks
ru
skkmeňové parcelné číslo
cz

kmenové parcelní číslo

číslo, kterým byla označená každá parcela shodně ve všech částech operátu katastru nemovitostí při původním mapování nebo při obnově operátu novým měřením, popřípadě při přečíslování parcel

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována