czoperát jednotné evidence půdy
endocumentation of the uniform land registry
frdocumentation f d'évidence unitaire de terres
geOperat s der einheitlichen Bodenevidenz
ruдокументация единого учета земель
skoperát jednotnej evidencie pôdy
cz

operát jednotné evidence půdy

pozemková mapa, soupis parcel, pozemkové listy, rejstříky vlastníků (držitelů) – uživatelů, seznam pozemkových listů, evidenční listy s vložkami k evidenčním listům, seznam evidenčních listů a vložky o půdě, která nebyla evidována v evidenčních listech (půda nepatřící zemědělským závodům, rodinné domky, půda, na níž nikdo nehospodaří apod.); byl založený na evidenci pouze užívacích vztahů k pozemkům v obci a stal se později jedním z podkladů pro založení operátů evidence nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována