czorientační číslo budovy
enhouse orientation number
frnuméro m d'orientation de bâtiment
geOrientierungsnummer e
ru
skorientačné číslo budovy
cz

orientační číslo budovy

číslo, kterým mohou být označeny budovy k usnadnění orientace v jednotlivých ulicích a jiných veřejných prostranstvích i vedle čísla popisného (orientační číslo není součástí údajů o budově v katastru nemovitostí)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována