czvedení katastru nemovitostí
enmeaintenance of cadastre of real estates
frtenue f du cadastre m des bien-fonds, gestion f du cadastre
geAktualisierung e des Liegenschaftskatasters
ruведение кадастра недвижимостей
skaktualizácia katastra nehnutel'ností
cz

vedení katastru nemovitostí

doplňování změn údajů katastru nemovitostí do souboru popisných informací a do souboru geodetických informací podle příslušných podkladů a zásad a vedení dokumentů v ostatních částech katastrálního operátu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována