czzákladní bodové pole (ZBP)
enfundamental geodetic control
frréseau m géodésique
gefundamentales Festpunktfeld s
ruгосударственная геодезическая сеть
skzákladné bodové pole
cz

základní bodové pole (ZBP)

soubor bodů tvořících geodetické základy polohové, výškové a tíhové na území České republiky

POZNÁMKA - přesnost bodů základního bodového pole je stanovena ČSN 73 0415 Geodetické body

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0415 Geodetické body
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována