czinflexní bod, bod obratu
enpoint of inflection
frpoint m d'inflexion
geWendepunkt r
ruинфлексная точка
skinflexný bod, bod obratu
cz

inflexní bod, bod obratu

místo na trase, kde se stýkají dva protisměrné oblouky (přechodnice, kružnice) a v němž mají společnou tečnu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována