cznáhradní trigonometrický bod
entrigonometrical subsidiary point, trigonometric subsidiary point (US)
frpoint m trigonométrique de remplacement
getrigonometrischer Ersatzpunkt r
ruзапасной тригонометрический пункт
sknáhradný trigonometrický bod
cz

náhradní trigonometrický bod

nový bod zřízený v blízkosti zničeného trigonometrického bodu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována