cznormální magnetická deklinace
enmagnetic normal declination
frdéclinaison f magnétique normale
gemagnetische normale Deklination e
ruнормальное магнитное уклонение
skmagnetická normálna deklinácia
cz

normální magnetická deklinace

hodnota magnetické deklinace počítaná podle některé z hypotéz o magnetickém poli Země

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována