cznulový výškový bod
enlevelling (vertical) datum, zero-point of levelling, leveling (vertical) datum (US), zero-point of leveling (US), fundamental bench mark
frniveau f de base, point-zéro m de nivellement
geNormalhöhenpunkt r, Normal-Null Punkt r
ruнулевая метка нивелирной сети
sknulový výškový bod, normálny nulový bod, nula nadmorských výšok
cz

nulový výškový bod

výchozí bod pro výšky, obvykle nulový bod mořského vodočtu vztažený ke střední hladině moře

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována