czověřovací bod
enverification point
frpoint m de vérification
geBeglaubigungspunkt r
ruверификационный пункт, верификационная точка
skoverovací bod
cz

ověřovací bod

pevný bod, sloužící k ověření stálosti polohy jiných pevných bodů, obvykle připojovacích bodů nebo stanovisek

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována