czreferenční bod, vztažný bod
enreference point, reference station, fixed point
frpoint m de référence
geReferenzpunkt r
ruреференц-пункт, опорная точка
skreferenčný bod
cz

referenční bod, vztažný bod

1: bod, ke kterému se vztahují měření nebo výpočty
(referenčním bodem se označoval výchozí trigonometrický bod z něhož se odvozovaly geodetické zeměpisné souřadnice a azimuty ostatních bodů sítě; jeden z Laplaceových bodů sítě)
2: polohově nebo výškově určený bod stabilizovaný mimo pozorovaný objekt, jehož poloha se nemění; vztahují se k němu projektové a další geodetické práce nebo měření posunů a deformací stavebních objektů (IG)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována