czstřední deklinace
enmean declination
frdéclinaison f moyenne
gemittlere Deklination e
ruсреднее склонение
skstredná deklinácia
cz

střední deklinace

deklinace nebeského tělesa vztažená na střední světový rovník barycentrického rovníkového systému pro určitou epochu pozorování

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále