czzdánlivá deklinace
enapparent declination
frdéclinaison f apparente
gescheinbare Deklination e
ruкажущееся склонение
skzdanlivá deklinácia
cz

zdánlivá deklinace

deklinace nebeského tělesa vztažená na pravý rovník geocentrického rovníkového systému v době pozorování

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována