czoběžná doba
entime of revolution, period of orbit
frpériode f de l´orbite
geUmlaufzeit e
ruпериод обращения
skobežná doba
cz

oběžná doba

časový interval uplynulý mezi dvěma po sobě následujícími přechody obíhajícího tělesa týmž bodem oběžné dráhy

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále