czcharakteristika nemovitosti
enreal estate specification
frcaractéristique f de bien-fonds
geCharakteristik e der Immobilie
ruхарактеристика недвижимости
skcharakteristika nehnutel'nosti
cz

charakteristika nemovitosti

v evidenci nemovitostí číselný kód skládající se z trojciferného kódu způsobu využití nemovitosti a dvojciferného kódu způsobu ochrany nemovitosti

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována