czobec
enmunicipality
frcommune f
geGemeinde e
ruсело
skobec
cz

obec

základní územní samosprávné společenství občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce; každá část území České republiky je součástí území některé obce, nestanoví-li zvláštní zákon jinak; obec má jedno nebo více katastrálních území

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována