czobnova měřického operátu evidence nemovitostí
enrenewal of survey documents of real estate registry
frrenouvellement m de documentation géométrique d'évidence des bien-fonds
geErneuerung e der Vermessungsdokumentation der Liegenschaftsevidenz
ruобновление геодезической документации учета недвижимостей
skobnova meračského operátu evidencie nehnutel'ností
cz

obnova měřického operátu evidence nemovitostí

nahrazení dosavadního měřického operátu evidence nemovitostí výsledky tvorby technickohospodářské mapy, později Základní mapy ČSSR velkého měřítka

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována