czobnova písemného operátu evidence nemovitostí
enrenewal of descriptive documents of real estate registry
frrenouvellement m de documentation écrite d'évidence des bien-fonds
geErneuerung e der schriftlichen Dokumentation der Liegenschaftsevidenz
ruобновление писменной документации учета недвижимостей
skobnova písomného operátu evidencie nehnutel'ností
cz

obnova písemného operátu evidence nemovitostí

nahrazení dosavadního písemného operátu evidence nemovitostí novým písemným operátem vyhotoveným s využitím výsledků místního šetření, tvorby technickohospodářské mapy, později Základní mapy ČSSR velkého měřítka, a zjištěných změn v evidenci nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována