czohlašovací list
enannouncement sheet
frfeuille f de déclaration
geAnmeldungsbogen r
ru
skohlasovací list
cz

ohlašovací list

1: listina obsahující popis změny ohlášené stranou nebo vyšetřené a zaměřené měřickým úředníkem katastrálního měřického úřadu z úřední povinnosti, na jejímž podkladu se udržoval soulad zápisů v operátu pozemkového katastru a v pozemkové knize
2: název tiskopisu, kterým podávaly podle vyhlášky č. 59/1973 Sb. organizace oprávněné provádět geodetické a kartografické práce oznámení o provedení jednotlivých prací

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována