czohlašování změn (v katastru)
enannouncement of changes
frdéclaration f de changements (au cadastre)
geVeränderungsmitteilung e, Anmeldung e der Veränderungen
ru
skohlasovanie zmien
cz

ohlašování změn (v katastru)

činnost, jejímž cílem je ohlásit orgánu státní správy na úseku katastru nemovitostí změny údajů katastru nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále