czomezení převodu nemovitosti
enrestriction of transfer of a real estates
frrestriction f de transfert de bien-fonds
geRestriktion e der Liegenschaftsübertragung
ru
skobmedzenie prevodu nehnutel'ností
cz

omezení převodu nemovitosti

zákonem dříve stanovené zabezpečení uspokojení pohledávky věřitele písemnou smlouvou, kterou dlužník bere na sebe povinnost, že nepřevede svou nemovitost bez souhlasu věřitele na jiného vlastníka, dokud nebude pohledávka uspokojena

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována