czoprávněný zájem
enjustified interest
frintérêt m autorisé
geberechtigte Interesse s
ru
skoprávnený záujem
cz

oprávněný zájem

opodstatnění zájmu organizace nebo občana nahlížet do operátu evidence nemovitostí, např. z titulu užívání nebo vlastnictví nemovitosti, práva rozhodovat o právních vztazích k nemovitostem a pověření vykonávat geodetické práce, prokazatelného zájmu o získání nemovitosti apod.

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována