czrozestavěná jednotka
enunit (flat or non-residential premises) under construction
frunité f en construction
geunvollendete Einheit e
ru
skrozostavaná jednotka
cz

rozestavěná jednotka

rozestavěný byt nebo nebytový prostor jako část domu vymezená podle obecně závazného právního předpisu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována