czřízení o námitkách
endealing about reclamations
frtraitement m des objections
geEinspruchsverfahren s
ru
skkonanie o námietkach
cz

řízení o námitkách

předložení obnoveného katastrálního operátu prostřednictvím obce k veřejnému nahlédnutí a případně k podání námitek proti chybám v obnoveném operátu; postup řízení o námitkách je dán obecně závazným předpisem

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována