czsoupis parcel
enlist of parcel of land
frregistre m de parcelles, liste f de parcelles
geFlurstücksverzeichnis s
ru
sksúpis parciel
cz

soupis parcel

jeden ze základních výstupů ze souboru popisných informací katastru nemovitostí a jedna ze základních součástí písemného operátu evidence nemovitostí; obsahuje seznam všech parcel v rámci katastrálního území v aritmetickém pořadí jejich čísel

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována