czúhrnné hodnoty druhů pozemků (ÚHDP)
entotal values of nature of land use
frsommation f des sols par nature de culture
geGesamtwerte rpl der Grundstückarten
ru
skúhrnné hodnoty druhov pozemkov
cz

úhrnné hodnoty druhů pozemků (ÚHDP)

sumarizační výkaz, ve kterém jsou uvedené výměry jednotlivých druhů pozemků, výměra zemědělské půdy a celková výměra všech pozemků v rámci územního celku a dále počty evidovaných objektů

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována