czpřehled kladu mapových listů
ensheet index
frcarte-index f
geKartenblattübersicht e
ruтаблица листов карты
skprehľad kladu mapových listov
cz

přehled kladu mapových listů

soustava vnitřních rámových čar udávající vzájemnou polohu a označení jednotlivých mapových listů mapového díla, vykreslená zpravidla v menším měřítku než mapové dílo; (u atlasu) přehledná mapa s vyznačením rámů a čísel (nebo stran atlasu) jednotlivých atlasových map

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována