czrám mapy, mapový rám, rám mapového listu
enframework, map frame
frcadre m
geKartenrahmen r
ruрамка карты
skmapový rám
cz

rám mapy, mapový rám, rám mapového listu

soustava jedné nebo více čar ohraničujících mapové pole; slouží i pro umístění (příp. i pro podrobnější grafické dělení) souřadnicových údajů daného mapového listu, u starých map i ke grafické výzdobě mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována