czkontrolní kresba
encontrol drawing
frdessin m de contrôle
geKontrollzeichnung e
ruконтрольное черчение
skkontrolná kresba
cz

kontrolní kresba

předběžná kresba zpravidla polohopisného obsahu mapy zpracovávaného digitálními technikami (např. pomocí automatického koordinátografu)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována