czkonstrukční list (mapy)
endesign sheet (of the map)
frfeuille f de construction (de carte)
geKonstruktionsblatt s (der Karte)
ruкострукторский лист (карты)
skkonštrukčný list (mapy)
cz

konstrukční list (mapy)

list rozměrově stálého materiálu, na kterém je zobrazen mapový rám, souřadnicové sítě, body bodového pole, popř. další body

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována