czsestavování mapy
enmap compilation
frpréparation f cartographique
geZusammenstellung e der Karte, Zusammenstellungsprozess r
ruсоставление карты
skzostavovanie mapy
cz

sestavování mapy

polohově přesné a obsahově správné generalizované zobrazení předmětů kartografického znázornění z mapových podkladů či číselných nebo verbálních údajů do sestavitelského originálu podle projektu mapy ve zjednodušeném značkovém klíči a často v pracovním měřítku

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována