czJednotná evropská nivelační síť (UELN)
enUnified European Levelling Network (UELN)
frRéseau m uniforme européen de nivellement (UELN)
geeinheitliches europäisches Nivellementnetz s (UELN)
ruЕдиная европейская нивелирная сеть (UELN)
skJednotná európska nivelačná sieť (UELN)
cz

Jednotná evropská nivelační síť (UELN)

celoevropská nivelační síť, která slouží ke sledování dynamiky zemského povrchu a rozdílů hladin evropských moří. Na území České republiky obsahuje UELN uzlové a stykové body I. a II. řádu České státní nivelační sítě (ČSNS)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0415 Geodetické body
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována