czprostorová síť
enspatial coordinate network, 3D network
frréseau m spatial
geräumliches Netz s
ruпространственная сеть
skpriestorová sieť
cz

prostorová síť

soubor bodů se souřadnicemi určenými v trojrozměrném systému (např. v ETRS89 technologií GNSS)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0415 Geodetické body
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována