cznázev mapového listu
enname of a map sheet
frnom m de feuille
geKartenblattname r
ruназвание листа карты
sknázov mapového listu
cz

název mapového listu

zpravidla jméno nejvýznamnějšího sídla nebo jiného geografického objektu zobrazeného na mapovém listu; doplňuje nebo nahrazuje u některých druhů map označení mapového listu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále