czNULRAD, referenční síť nultého řádu
enzero order network measured by GNSS technology
frréseau m géodésique du 0 ordre
geNULRAD
ruНУЛРАД
skNULRAD
cz

NULRAD, referenční síť nultého řádu

geodetická síť nultého řádu v ČR, zaměřená technologií GNSS

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0415 Geodetické body
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována