czsystém měřicích jednotek, soustava měřicích jednotek
ensystem of units
frsystème m d’unités de mesure
geEinheitensystem s
ru
sksystém meracích jednotiek, sústava meracích jednotiek
cz

systém měřicích jednotek, soustava měřicích jednotek

soubor jednotek stanovený pro určitý systém veličin

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována