czlineární stupnice
enlinear scale
fréchelle f linéaire
gelineare Skala e
ru
sklineárna stupnica
cz

lineární stupnice

stupnice, na které je poměr délky k hodnotě dílku stejný pro všechny dílky stupnice

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována