czregistrační zařízení
enrecording device
frdispositif m enregistreur
geRegistriereinrichtung e
ruрегистрирующее устройство
skregistračné zariadenie
cz

registrační zařízení

soubor částí registračního měřicího přístroje, který zabezpečuje záznam hodnot měřené veličiny nebo hodnot s ní spojených

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována